Skip to Content

Beheerraad

Die beheerliggaam bestuur en beheer Laerskool Gamtoosvallei (hierna vernoem as “die skool”) as regspersoon in die ooreenstemming met die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet nr 84 van 1996) en die Oos-Kaap Skolewet (Wet nr 1 van 1999) en toepaslike regreëls  en bepalings, nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet.


Ons skool se beheerliggaamslede (2021):

 

  • Allister Abrahams
  • Jeanita Bezuidenhout
  • Phillip Dempsey
  • SG Ferreira
  • Christelle McCabe
  • Christie Viljoen
  • Grewar Oosthuizen
  • Jané Viljoen
  • Sharon Grundling