Skip to Content

Beheerraad

Die beheerliggaam bestuur en beheer die Laerskool Gamtoosvallei (hierna vernoem as “die skool”) as regspersoon in die ooreenstemming met die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet nr 84 van 1996) en die Oos-Kaap Skolewet (Wet nr 1 van 1999) en toepaslike regreëls  en bepalings, nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet.


Ons skool se beheerliggaamslede:

  • Grewar Oosthuizen – Voorsitter
  • Philip Dempsey – Ondervoorsitter
  • SG Ferreira
  • Jeanita Bezuidenhout
  • Alister Abrahams
  • Jané Viljoen
  • Elize Muller
  • Sharon Grundling
  • Christelle McCabe