Skip to Content

OOV

 

Die Ouer Onderwysers Vereniging bestaan uit ouers van leerders en opvoeders van die skool.

Die doelstelling van die OOV is tweeledig, nl. om ‘n gesonde verhouding en bande tussen ouers en onderwysers te bevorder en tweedens om fondse te genereer vir projekte waarvoor die skool geld nodig het.

Dis ook vir ons belangrik om ouers te kry om tot die skool by te dra- nie net finansieel nie, maar ook hul tyd, talente en gawes.

Dit baat ons kinders as hul, hul ouers betrokke sien by hul skoollewe – dit maak hulle “deelnemers”.

Die Beheerliggaam van die skool stel elke jaar ‘n teikenbedrag vas waarvoor die OOV dan, in samewerking met die ouers, werk. Alle fondse word in die skool se bankrekening inbetaal. Ouers word op hoogte gehou van hoe die fondse aangewend word.


OOV 2019 – Span

Skakel: Juffrou Yolandé Olivier en Juffrou Lizanne Rautenbach

Hoof: Juffrou Christelle McCabe

Danika Scheepers

Judy Schellingerhout

Diolandi Vermaak

Naomi Nelson

Cindy Timoti

Anneli Young

Almarie Viljoen

Marosél de Ridder

Kanja Steffens

Juanita Vermaak

Nichola Uys