Skip to Content

OOV

 

Die Ouer-Onderwysers-Vereniging bestaan uit ouers van leerders en opvoeders van die skool.

Die doelstelling van die OOV is tweeledig, naamlik, om ‘n gesonde verhouding en band tussen ouers en onderwysers te bevorder en tweedens, om fondse te genereer vir projekte waarvoor die skool geld nodig het.

Dis ook vir ons belangrik om ouers te kry om tot die skool by te dra, nie net finansieel nie, maar ook met hul tyd, talente en gawes.

Dit is vir kinders lekker om hulle ouers of voogde betrokke te sien by die skool.  Dit maak hulle “deelnemers”.

Die Beheerliggaam van die skool stel elke jaar ‘n teikenbedrag vas waarvoor die OOV dan, in samewerking met die ouers, werk. Alle fondse word in die skool se bankrekening inbetaal. Ouers word op hoogte gehou van hoe die fondse aangewend word.

2020 was ‘n unieke jaar wat fondsinsamelings betref.  Die OOV moes buite die boks dink om fondse in te samel, nadat alle sport- en ander geleenthede afgestel is.  Daar was ‘n heerlike kleuresport byeenkoms, ‘n deurry hamburgeraand, wat baie goed ondersteun is deur ons gemeenskap en die lemoensap-projek gedurende die vallei se sitrusseisoen.

Die OOV het ook gedurende 2020 die skoolsnoepie oorgeneem.


OOV 2020 – Span

Skakel:  Juffrou Yolandé Wethmar en Juffrou Lizanne Rautenbach

Hoof:  Juffrou Christelle McCabe

Voorsitster:  Danika Scheepers 
Judy Schellingerhout
Diolandi Vermaak
Naomi Nelson
Cindy Timoti
Anneli Young
Almarie Viljoen
Marosél de Ridder
Kanja Steffens
Juanita Vermaak
Nichola Uys
Alihana Havenga
Anel Ferreira (Leerderraad)
N’re Moore (Leerderraad)


 

Die deurry hamburgeraand was ‘n groot sukses. Baie dankie vir almal se ondersteuning!