Skip to Content

Dink & Doen en Nasorg

Dink & Doen is Laerskool Gamtoosvallei se kleuterskool en is geleë op die perseel van die laerskool.

Kinders vanaf 2 jaar oud kan inskryf (kinders moet al van doeke af wees).  Dink en Doen het 4 klasse wat onderskeidelik aandag bied vir Gr R, RR, 0 en die Peuters . Alle leerders moet stiptelik verbonde wees aan die tye. Neem in kennis dat Gr R volgens wet deel van die hoofstroom skool is en dus is stiptelikheid ‘n vereiste. Neem kennis daarvan dat die personeel 10 minute voor en na die tyd by die skooltjie is. Geen kinders mag vroeër afgelaai word indien daar nie reëlings met die personeel getref is nie.

Wat kleredrag betref moet leerders asseblief gemaklike klere aantrek wat vuil mag word. Merk ook asseblief die klere. Skoolsakke moet groot genoeg wees sodat skoene en kosblikke daar kan inpas.


Belangrike inligting:

Skooltye (Al 4 kwartale): 07h45 tot 12h00 (Gr. R Begin dieselfde tyd as die hoofstroomskool).


Nasorg Fasilitiete:

Ons kinders se veiligheid is vir die skool baie belangrik. Daarom het ons  ’n bepaling  oor die behoefte aan voor- en nasorg by die skool gedoen en bevind dat daar ‘n geweldige behoefde aan voor- en nasorg is. Die nasorgfassiliteit is vanaf 12:00 tot en met 17:00. Skoolgaande kinders sal gehelp word met tuiswerk, indien ouers dit so versoek.

Die nasorg is oop gedurende vakansies, behalwe gedurende Desember-vakansie wanneer die personeel hul jaarlikse verlof kry. Die maatjies is welkom om in vakansies skool toe te kom om lekker te kom speel. Kinders word besig gehou deur te teken, klei te speel, legkaarte te bou binne- en buitespel en nog vele meer opwindende aktiwiteite. Gedurende vakansies is die tye vanaf 07h40 tot 17h00. Kinders wat reeds gebruik maak van die halfdag opsie, betaal ekstra indien hulle gedurende vakansietye gebruik maak van ‘n voldag opsie.

Ons voorsien nie etes vir die kinders nie. Elke ouer is verantwoordelik om elke dag self vir u kind kos in te pak en koeldrank saam te stuur. Geen lekkernye word toegelaat nie. Slegs gesonde versnapperings soos toebroodjies, vrugtestafies, droë vrugte, soutbeskuitjies, yogurt, kaas, worsies ens. U is welkom om vir middag-etes gekookte kos in te pak.


Aansoekvorms – Nasorg:

Al die vorms moet voltooi word en kan gefaks of gestuur word na:

Faks nr: 042 2830 992

E-pos: admin@lsgamtoos.co.za

Aansoekvorm - Nasorg

Onderneming Deur Ouer

Bylaag A - Kontrole Vorm