Skip to Content

Toelatingsvereistes

Hiermee onderneem ek om my op hoogte te hou van, en my ten volle by die waardes, beginsels, lewensopvattinge en standaarde van hierdie skool neer te lê.


Die Laerskool Gamtoosvallei glo aan:

  • Christelike-gefundeerde opvoeding
  • Kulturele identiteit
  • ‘n Hoë akademiese standaard
  • Gesag en Dissipline:
  • Daar sal harmonie bestaan in die opvoedingsgebeure
  • Die skoolgemeenskap funksioneer buite die politieke arena
  • Onder geen omstandighede mag die skoolgeboue of –terrein ontwrig word deur stakings of oproer deur leerders , hul ouers of iemand aan hulle verwant nie.
  • Ouers word verplig om die nasionale identiteitsdokument/ geboortesertifikaat vir vasstelling van die leerders se ouderdom met inskrywing van leerders voor te lê.
  • Sport word hoog aanbeveel en ‘n mediese sertifikaat word vereis vir vrystelling
  • Leerders moet hulle hou by die reëls en regulasies ten opsigte van kleredrag, hare, naels en algemene voorkoms en skoolreëls.