Skip to Content

Kultuur

Laerskool Gamtoosvallei is bekend vir uitstekende kulturele aktiwiteite waarmee ons poog om gebalanseerde kinders te vorm.


Koor:

Die junior- en senior koor tree gereeld op. Ons het elke jaar konserte waarby al ons leerders betrokke is. Personeel betrokke by die afrigting van die kore is Juffrou Elize, Juffrou Retha en Meneer Gerhard.


Konsert:

Elke 2 jaar hou die leerders van Gr 1 tot Gr 7 konsert. Almal in die skool neem deel deur middel van toneel, dans, mimmiek en sang. Die hele jaar word daar hard geoefen en voorberei deur die personeel en leerders. Daar vind ‘n oggendvertoning vir bejaardes en kleuters asook ‘n gala-aand vir die ouers.


Kunsfees:

Ons neem elke jaar, tussen 50 en 80 leerders na die kunsfees wat onderskeidelik plaasvind in Port Elizabeth en Despatch. In 2016 het ons skool in totaal 66 Goud en 9 Silwer ontvang in veskeie afdelings van die kompetisie.


Kinderkrans:

Kinderkrans is waar ons speel speel meer van die Here leer op so `n wyse wat aanklank vind by kinders, sodat hulle opgewonde raak om meer van die Here te leer. Kinderkrans vind elke Vrydagoggend plaas en word vir elke graad aangebied deur vrywilliges in die gemeenskap.